O nás


Vystoupení, která odvál čas:

(a která, pokud nás někdo pěkně poprosí, možná dokážeme oprášit a znovu zahrát pro Vaše potěšení)

Jaroslav moudrý

  • „Náš příběh ať k vám doletí přes dlouhých osm století, kdy Rurikovců slavný rod vládl ve městě Novgorod. Jaroslav kníže, Moudrý zván, byl správcem města jmenován. Pak přišel soupeř úkladný –Svjatopolk, bratr proradný. Boj o knížectví nastává a zlato válku vyhrává,Jaroslav k Novgorodu spěje bez vojska, stříbra, bez naděje. Spasit jej může jediná – manželka jeho Irina. Teď slyšte vyprávění naše, jak pomohla mu z téhle kaše!“
  • Na Jaroslavovi Moudrém je pozoruhodné zejména to, že se s ním v našem představení vůbec nepotkáte. Čeká vás však setkání se statečnou kněžnou, vypečenou hostinskou, výběrčím daní a družinou varjagů. Vzduchem budou létat kopí, sekery, meče, facky, ba i švédské masové koule. A přestože bude každý utracený denár poctivě zaznamenán registrační pokladnou,podaří se nakonec nashromáždit dost, aby Jaroslav mohl postavit vojsko a bojovat o knížecí trůn. Děvče se totiž o sebe musí umět postarat!

Kostěj

  • „Nesmrtelným jej zvali, neboť zemřeli všichni, kdos ním kdy bojovali.“
  • Prastará ruská bylina o zlém čaroději, který unáší z širé Rusi krásné panny a přemůže i toho nejsilnějšího bohatýra, neztrácí divadelním zpracováním nic ze svého kouzla. Křesťan Jegor Svjatogor, pohan Mikula Seljanovič a vyznavač severských bohů Sonysengvar Eriksson se zpočátku jen stěží shodnou na tom, kdo z nich má většího Boha. Statečnost a síla paží však k porážce zloducha nestačí. Svornosti je bohatýrům třeba.Dokážou překonat vzájemné třenice a společně přemoci čaroděje, aby mohl být nakonec potrestán tím nejkrutějším způsobem? (Žádný strach – i přes fakt drsný závěr je příběh dokonale vhodný pro děti i mladistvé J)

Velký dar

  • „U cesty příkop – poslední lože. Pohleďte, sestry, na toho muže! Pohleďte na něj, sestřičky Ásů, pramálo, věru, zbývá mu času! Pohleďte, sestry, na toho reka – na něho jistě Valhalla čeká! Pojede s námi po mostě z duhy, vesel pak bude se svými druhy hodovat, zpívat u plných stolů, než zatroubí Heimdall k soumraku bohů!“
  • Seveřané věřili, že když hrdinsky zahynou se zbraní v ruce, vezmou je krásné valkýry do Valhally, kde se muži po Ódinově boku cvičí v boji, pijí a radují se. Co se však stane, když je stárnoucí viking připraven nehodným synovcem o majetek a místo smrti v boji jej čeká nedůstojný konec s oprátkou na krku? Tady nepomůže nic – jen dea exmachina! A velkým darem překrásných Ódinových služebnic tentokrát nebude zlato,stříbro ani drahokamy. Bude jím věc nejcennější – dávno ztracené mládí!

Rurikův příběh

  • Nás zavede na samotný počátek. Seveřan Rurik nastupujeu kyjevského knížete jako družiník a ochránce. Neohrožený muž se nelekne ničeho– avšak ani ten největší válečník se nedokáže bránit šípu Amorovu. Co na tom,že vyvolenou pannou je samotná sestra knížete? Dokáže se Rurik vypořádat sevšemi nástrahami, aby se mohl oženit a založit nejslavnější ruskou dynastii?
Top