Jaroslav Moudrý

„Náš příběh ať k vám doletí přes dlouhých osm století, kdy Rurikovců slavný rod vládl ve městě Novgorod. Jaroslav kníže, Moudrý zván, byl správcem města jmenován. Pak přišel soupeř úkladný – Svjatopolk, bratr proradný. Boj o knížectví nastává a zlato válku vyhrává, Jaroslav k Novgorodu spěje bez vojska, stříbra, bez naděje. Spasit jej může jediná – manželka jeho Irina. Teď slyšte vyprávění naše, jak pomohla mu z téhle kaše!“

Na Jaroslavovi Moudrém je pozoruhodné zejména to, že se s ním v našem představení vůbec nepotkáte. Čeká vás však setkání se statečnou kněžnou, vypečenou hostinskou, výběrčím daní a družinou varjagů. Vzduchem budou létat kopí, sekery, meče, facky, ba i švédské masové koule. A přestože bude každý utracený denár poctivě zaznamenán registrační pokladnou, podaří se nakonec nashromáždit dost, aby Jaroslav mohl postavit vojsko a bojovat o knížecí trůn. Děvče se totiž o sebe musí umět postarat!

Premiéra: 15. 4. 2017

Délka: 30 minut

About the author

Top