Nuntius Regis

Domů

Nuntius Regis, spolek šermu, tance a divadla

Jsme uskupením lidí různého věku, povolání a zkušeností, které spojuje láska k historii.

Naše sdružení nese latinský název, který v překladu znamená Posel krále. Dobrý král byl vždy vnímán jako silný, statečný, ale i spravedlivý a vzdělaný muž. Rozhodli jsme se být jeho poslem, hlasem, který vypráví příběhy z dávných dob a skrze ně přináší divákům zábavu i poučení.

Od roku 2010 vystupujeme na historických dnech, šermířských a divadelních festivalech, městských slavnostech, plesech, ale i táborech pro děti anebo dobročinných akcích. Naši členové se učí boji, tanci i herectví, vyrábějí historicky věrné kostýmy, poměřují se s ostatními na středověkých bitvách, ale hlavně si při tom užívají spoustu zábavy.

Nejdál jsme byli v polské Poznani. Nejvyšším oceněním, kterého jsme dosáhli, byla v roce 2015 Cena dětského diváka na Budyňské koruně. Avšak největší odměnou je pro nás radost a spokojenost diváků. A vědomí, že v životě vše pomine – jen sláva neumírá!

Členů v naší skupině

11

Naše vystoupení

Velký Dar

„U cesty příkop – poslední lože. Pohleďte, sestry, na toho muže! Pohleďte na něj, sestřičky Ásů, pramálo, věru, zbývá mu času!“ Krátký, avšak poutavý příběh z prostředí Vikingů.
Read More

Legenda o dvou mečích

Dávno, dávno tomu, co padl věčný Řím. Británií zmítají války, temnota se šíří a smrt kosí viníky stejně jako nevinné. Dva mocní muži bojují o trůn. Země je rozvrácena. A konec zlých časů v nedohlednu. Šermířský příběh ze světa rytířů kulatého stolu.
Read More

RODINA

Kdo koho dneska zabije? Hle – stará dobrá Anglie! Tak vykroč vpřed a zažeň chmury. Je krásné město Canterbury a ve městě dvě rodiny. Dvě rodiny dvou konkurentů. Patrik O´Niel a Edward z Kentu. Však vládnout smí jen jediný. Náš šermířský příběh na motivy Romea a Julie.
Read More

Ukázky šermu a tance

Pokud nehledáte poutavý příběh a dáváte přednost pohledu na statečné muže a půvabné panny, jsou pro vás ukázky šermířského a tanečního umění tím pravým vystoupením.
Read More
Top